joi, 29 august 2013

Regionalizarea climatica in Europa

În Europa se disting mai multe tipuri de climă, cu o succesiune predominant latitudinală, cu o dispunere deformată, de la sud-vest spre nord-est.Zonalitatea este dublată de etajarea pe verticală a elementelor climei.Succesiunea tipurilor de climă începe din Peninsula Iberica (pe fondul climatului mediteran), aici existând nuanțe de ariditate similare latitudinilor tropicale și ajunge la caracteristici climatice extreme în nord-estul continental (similare cu cele polare în nordul Munților Urali). Repartiția tipurilor de climă este influențată de Curentul Atlanticului de Nord, în vest (sub aspectul repartiției temperaturilor medii și al regimului precipitațiilor) și de influența maselor continentale, în est(în caracterul continental al temperaturii și arid al regimului precipitațiilor).